وارنیش چیست
آموزشی

وارنیش چیست؟

0
وارنیش چیست؟ معنی لغوی وارنیش برق انداختن، پوشش دادن و ظاهرسازی کردن است. وارنیش مجموعه ایی از لاک ها، واکس‌ها…
فهرست