دسته های محصولات

محصولات جدید

پرفروش های ایران رنگ

زیرسازی

زیرسازی از مهم ترین کارهایی است که باید قبل از رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان انجام شود. نحوه و مراحل زیرسازی به جنس سطح و رنگ پس زمینه بستگی دارد، بنابراین باید مواد اولیه و ابزار آلات را متناسب با نوع و جنس دیوار تهیه شود.  زیرسازی و لکه گیری باید با دقت و به درستی انجام شود چرا که در کیفیت نهایی کار، زمان و هزینه که میشود تاثیر دارد.

مراحل زیر سازی نقاشی ساختمان روی دیوار گچی با دیوار رنگ شده از قبل فرق دارد. و در هر حالت باید کارهایی برای جذب بهتر رنگ انجام شود. کیفیت و دوام رنگ امیزی به زیر سازی اصولی بستگی دارد.

زیر سازی برای رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک

در صورتی که سطح مورد نظر دارای رنگ نباشد و برای اولین بار است که رنگ میشود به دلیل اینکه گچ رنگ را به خود جذب میکند باید در ابتدا از روغن الیف روی سطح کار برای اشباع کردن سطح گچی  استفاده کرد. با اجرای روغن الیف ذرات سست روی هم چسبیده و سطح را هموار و پایدار میکند.  علاوه بر تاثیر روی چسبندگی بهتر رنگ همچنین فضاهای ریز سطح را پر میکند  و از مصرف بیش از حد رنگ جلوگیری میکند.

در مرحله بعدی باید برای پر کردن شکاف های عمیق و فرورفتگی های بزرگ از گچ و برای درزگیر درزها و شکاف های کوچک از بتونه استفاده کرد.

نوبت به سنباده کاری و یکدست کردن سطوح برای زیر سازی نقاشی میرسد. در این مرحله برای دیوارهای زبر از سنباده سخت و برای دیگر قسمت ها از سنباده نرم استفاده کنید.

بعد از تمام شدن سنباده کاری باید گردو غبار روی سطح را تمیز کرد تا سطح کاملا عاری از هر گونه آلودگی باشد.

در نهایت بعد از ایجاد سطح صاف و یکدست نوبت به اماده سازی رنگ و شروع مرحله اولیه رنگ آمیزی میرسد. بعد از اجرای مرحله اول بعد از خشک شدن باید مرحله دوم رنگ آمیزی انجام شود. خشک شدن هر یک از مراحل قبلی برای ماندگاری و دوام رنگ رویه بسیار مهم است.

لکه گیری سطوح رنگ شده برای اجرای رنگ پلاستیکی

قبل از اعمال رنگ باید سطوح به خوبی زیر سازی شوند. برای رنگ آمیزی سطح رنگ شده دیگر نیازی به استفاده از روغن الیف نیست ولی بتونه کاری و ترمیم ترکها، سنباده کاری، اجرای آستر اول و دوم حتما باید قبل از رنگ آمیزی نهایی انجام شود.

زیرسازی برای رنگ آمیزی با رنگ روغنی

در ابتدا با استفاده از کاردک گچ های اضافی را بر دارید همچنین قسمت هایی که در حال ریختن هستند و دیگر حالت چسبندگی خود را از دست داده اند را از دیوار جدا کنید

در مرحله بعدی با استفاده از روغن الیف مخصوص زیرکاری دیوار را روغن کاری کنید. کیفیت روغن استفاده شده روی کیفیت کار و ماندگاری رنگ آمیزی تاثیر دارد بنابراین باید از روغن با کیفیت استفاده کرد.

در مرحله بعدی نوبت به استفاده از بتونه روغنی میرسد که هم میتوان از بتونه روغنی آماده استفاده کرد و یا با استفاده از پودر بتونه و رنگ روغن ان را درست کرد. آموزش تهیه بتونه روغنی با استفاده از پودر بتونه

حالا باید با استفاده از سنباده دیوار را سنباده زد تا سطح دیوار کاملا صاف و یکدست شود. بعد از تمام شدن سنباده کاری باید تمام گردو غبار روی سطح را پاک کرد.

در نهایت نوبت به رنگ آمیزی میرسد.

لکه گیری سطوح رنگ شده برای رنگ آمیزی رنگ روغنی
 • در ابتدا با سنباده کاغذی و کاردک سطح مورد نظر را صاف و هر گونه ایراد را برطرف کنید
 • در این مرحله با استفاده از بتونه با توجه به وضعیت زیرسازی شروع به لکه گیری یا بتونه کشی به صورت سرتاسری کنید
 • مرحله بعد نوبت به اجرای رنگ روغنی استری است که میتوان سطح را با استفاده از قلموی بزرگ و یا غلطک و برای گوشه ها از قلمو ،رنگ آمیزی کرد.
 • بعداز خشک شدن رنگ آستری که معمولا یک روز طول میکشد با استفاده از بتونه باید لکه گیری شود و ایرادات باقی مانده را برطرف کرد.
 • بعد گذشت یک روز و خشک شدن بتونه با استفاده از سنباده کاغذی سطح دیوار را سنباده بکشید تا سطح کاملا صاف شود. و بعد از سنباده کاری باید گرد سنباد را از سطح پاک کرد.
 •  در اخر دو دست رنگ، لایه دوم  و رنگ رویه را به فاصله زمانی یک روز انجام دهید.

دسته های محصولات

محصولات جدید

پرفروش های ایران رنگ

زیرسازی

زیرسازی از مهم ترین کارهایی است که باید قبل از رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان انجام شود. نحوه و مراحل زیرسازی به جنس سطح و رنگ پس زمینه بستگی دارد، بنابراین باید مواد اولیه و ابزار آلات را متناسب با نوع و جنس دیوار تهیه شود.  زیرسازی و لکه گیری باید با دقت و به درستی انجام شود چرا که در کیفیت نهایی کار، زمان و هزینه که میشود تاثیر دارد.

مراحل زیر سازی نقاشی ساختمان روی دیوار گچی با دیوار رنگ شده از قبل فرق دارد. و در هر حالت باید کارهایی برای جذب بهتر رنگ انجام شود. کیفیت و دوام رنگ امیزی به زیر سازی اصولی بستگی دارد.

زیر سازی برای رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک

در صورتی که سطح مورد نظر دارای رنگ نباشد و برای اولین بار است که رنگ میشود به دلیل اینکه گچ رنگ را به خود جذب میکند باید در ابتدا از روغن الیف روی سطح کار برای اشباع کردن سطح گچی  استفاده کرد. با اجرای روغن الیف ذرات سست روی هم چسبیده و سطح را هموار و پایدار میکند.  علاوه بر تاثیر روی چسبندگی بهتر رنگ همچنین فضاهای ریز سطح را پر میکند  و از مصرف بیش از حد رنگ جلوگیری میکند.

در مرحله بعدی باید برای پر کردن شکاف های عمیق و فرورفتگی های بزرگ از گچ و برای درزگیر درزها و شکاف های کوچک از بتونه استفاده کرد.

نوبت به سنباده کاری و یکدست کردن سطوح برای زیر سازی نقاشی میرسد. در این مرحله برای دیوارهای زبر از سنباده سخت و برای دیگر قسمت ها از سنباده نرم استفاده کنید.

بعد از تمام شدن سنباده کاری باید گردو غبار روی سطح را تمیز کرد تا سطح کاملا عاری از هر گونه آلودگی باشد.

در نهایت بعد از ایجاد سطح صاف و یکدست نوبت به اماده سازی رنگ و شروع مرحله اولیه رنگ آمیزی میرسد. بعد از اجرای مرحله اول بعد از خشک شدن باید مرحله دوم رنگ آمیزی انجام شود. خشک شدن هر یک از مراحل قبلی برای ماندگاری و دوام رنگ رویه بسیار مهم است.

لکه گیری سطوح رنگ شده برای اجرای رنگ پلاستیکی

قبل از اعمال رنگ باید سطوح به خوبی زیر سازی شوند. برای رنگ آمیزی سطح رنگ شده دیگر نیازی به استفاده از روغن الیف نیست ولی بتونه کاری و ترمیم ترکها، سنباده کاری، اجرای آستر اول و دوم حتما باید قبل از رنگ آمیزی نهایی انجام شود.

زیرسازی برای رنگ آمیزی با رنگ روغنی

در ابتدا با استفاده از کاردک گچ های اضافی را بر دارید همچنین قسمت هایی که در حال ریختن هستند و دیگر حالت چسبندگی خود را از دست داده اند را از دیوار جدا کنید

در مرحله بعدی با استفاده از روغن الیف مخصوص زیرکاری دیوار را روغن کاری کنید. کیفیت روغن استفاده شده روی کیفیت کار و ماندگاری رنگ آمیزی تاثیر دارد بنابراین باید از روغن با کیفیت استفاده کرد.

در مرحله بعدی نوبت به استفاده از بتونه روغنی میرسد که هم میتوان از بتونه روغنی آماده استفاده کرد و یا با استفاده از پودر بتونه و رنگ روغن ان را درست کرد. آموزش تهیه بتونه روغنی با استفاده از پودر بتونه

حالا باید با استفاده از سنباده دیوار را سنباده زد تا سطح دیوار کاملا صاف و یکدست شود. بعد از تمام شدن سنباده کاری باید تمام گردو غبار روی سطح را پاک کرد.

در نهایت نوبت به رنگ آمیزی میرسد.

لکه گیری سطوح رنگ شده برای رنگ آمیزی رنگ روغنی
 • در ابتدا با سنباده کاغذی و کاردک سطح مورد نظر را صاف و هر گونه ایراد را برطرف کنید
 • در این مرحله با استفاده از بتونه با توجه به وضعیت زیرسازی شروع به لکه گیری یا بتونه کشی به صورت سرتاسری کنید
 • مرحله بعد نوبت به اجرای رنگ روغنی استری است که میتوان سطح را با استفاده از قلموی بزرگ و یا غلطک و برای گوشه ها از قلمو ،رنگ آمیزی کرد.
 • بعداز خشک شدن رنگ آستری که معمولا یک روز طول میکشد با استفاده از بتونه باید لکه گیری شود و ایرادات باقی مانده را برطرف کرد.
 • بعد گذشت یک روز و خشک شدن بتونه با استفاده از سنباده کاغذی سطح دیوار را سنباده بکشید تا سطح کاملا صاف شود. و بعد از سنباده کاری باید گرد سنباد را از سطح پاک کرد.
 •  در اخر دو دست رنگ، لایه دوم  و رنگ رویه را به فاصله زمانی یک روز انجام دهید.
فهرست
فروشگاه
جست و جو
واتس اپ
تماس با ما